Chương trình “Đêm Hội Phương Nam”

Chương trình “Đêm Hội Phương Nam”

Thời gian: từ 18h00 đến 21h30 ngày 25 tháng 3 năm 2015 (thứ tư)

Địa điểm: Trường THPT Phương Nam – Lô 18, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Thành phần: Toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên, học sinh đã và đang công tác tại trường THPT Phương Nam

Các hoạt động nổi bật:

Lửa trại, văn nghệ, thời trang, hóa trang, võ thuật, múa lân.

SỬ DỤNG BÌNH LUẬN FACEBOOK