Đại hội Đoàn trường THPT Phương Nam 2018

Ngày 19/10/2018 Trường THPT Phương Nam tổ chức Đại hội Đoàn Trường để bầu ra Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2018 – 2019.

Kết quả thầy Lưu Thành Đạt được bầu làm Bí thư Đoàn trường.

Chúc Ban chấp hành Đoàn trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đưa đoàn trường THPT Phương Nam hoạt động hiệu quả.

Đại hội Đoàn trường THPT Phương Nam 2018

Đại hội Đoàn trường THPT Phương Nam 2018

Đại hội Đoàn trường THPT Phương Nam 2018

Đại hội Đoàn trường THPT Phương Nam 2018

Đại hội Đoàn trường THPT Phương Nam 2018

Đại hội Đoàn trường THPT Phương Nam 2018

Đại hội Đoàn trường THPT Phương Nam 2018

 

 

SỬ DỤNG BÌNH LUẬN FACEBOOK