Danh sách dự kiến các lớp khối 10 chia lại sau nguyện vọng

Trường THPT Phương Nam thông báo danh sách khối lớp 10 chia lại sau khi có nguyện vọng đăng ký của học sinh

Các lớp thuộc khối khoa học tự nhiên: lớp 10A3 và lớp 10A6

Các lớp thuộc khối khoa học xã hội: các lớp còn lại

Học sinh có nguyện vọng thay đổi lớp làm đơn (có xác nhận của phụ huynh học sinh) nộp đơn cho giáo viên chủ nhiệm lớp hiện tại, hạn cuối nhận đơn chuyển lớp là thứ 5 ngày 16/8/2018

Nhà trường sẽ tổng hợp đơn xin chuyển lớp và công bố danh sách chính thức sau.

Danh sách khối 10 dự kiến (xếp theo vần ABC)

 

Danh sách dự kiến các lớp khối 10 chia lại sau nguyện vọng

SỬ DỤNG BÌNH LUẬN FACEBOOK