Hoàn thành điểm HKI năm học 2016-2017 THPT Phương Nam

Trường THPT Thông báo hoàn thành bảng điểm Học kỳ I năm học 2016-2017

I/ Những lưu ý quan trọng:

 1. Hạn nộp: thứ 4 ngày 21/12/2016 (thầy cô nộp đúng hạn để nhà trường hoàn thành kế hoạch tổng kết)
 2. Không chấp nhận bảng điểm khác với file excel ở dưới
 3. Không chấp nhận bảng điểm chưa hoàn thành (bảng điểm sẽ hiển thị như hình dưới)

Hoàn thành điểm HKI năm học 2016-2017 THPT Phương Nam

xem thêm: qui định số đầu điểm tối thiểu 

II/ Hướng dẫn:

 • Bước 1: thầy cô kick chuột vào môn – tên tương ứng để download bảng điểm của mình về máy tính
 • Bước 2: bổ sung những điểm thành phần còn thiếu vào bảng điểm, không sửa chữa những điểm đã có (nếu phát hiện sai sót về điểm đã có sẵn trong bảng vui lòng liên hệ thầy trường để khắc phục)
 • Bước 3: hoàn thành bảng điểm các lớp với đầy đủ số điểm thành phần theo yêu cầu, gửi bảng điểm đã hoàn thành cho nhà trường theo lịch qua email mayacademy.vn@gmail.com

Các file điểm tương ứng với môn – giáo viên – lớp dạy.

 1. cd_hk1_thpt_c-thucd
 2. cn_hk1_thpt_c-dongcn
 3. cn_hk1_thpt_c-mysv
 4. cn_hk1_thpt_c-thuysv
 5. dia_hk1_thpt_c-thuyd
 6. dia_hk1_thpt_th-haod
 7. hoa_hk1_thpt_c-phuongh
 8. hoa_hk1_thpt_c-yenh
 9. hoa_hk1_thpt_t-haih
 10. li_hk1_thpt_c-trangl
 11. li_hk1_thpt_c-v-anhl
 12. nn_hk1_thpt_c-ha
 13. nn_hk1_thpt_c-huonga
 14. nn_hk1_thpt_c-tuyeta
 15. nn_hk1_thpt_c-xuana
 16. qp_hk1_thpt_t-canhtd
 17. sinh_hk1_thpt_c-mysv
 18. sinh_hk1_thpt_c-thuysv
 19. su_hk1_thpt_c-dungs
 20. su_hk1_thpt_c-oanhs
 21. tin_hk1_thpt_c-huongtin
 22. tin_hk1_thpt_c-yentin
 23. toan_hk1_thpt_c-ng-ngat
 24. toan_hk1_thpt_c-oanht
 25. toan_hk1_thpt_c-tr-ngat
 26. toan_hk1_thpt_t-datt
 27. toan_hk1_thpt_t-manht
 28. van_hk1_thpt_c-muiv
 29. van_hk1_thpt_c-phuongv
 30. van_hk1_thpt_c-thuy

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ thầy Trường (0978.130.103)

SỬ DỤNG BÌNH LUẬN FACEBOOK