Học sinh thpt Phương Nam với phong trào “hành tinh xanh”

Phim do học sinh trường thpt Phương Nam làm với chủ đề “hành tinh xanh” tham dự liên hoan phim tiếng Nhật năm 2009.

Phim đạt giải nhất thành phố  liên hoan phim tiếng Nhật 2009 về chủ đề bảo vệ môi trường

 

Học sinh thpt Phương Nam với phong trào “hành tinh xanh”

SỬ DỤNG BÌNH LUẬN FACEBOOK