Hướng dẫn khai phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2018

Hướng dẫn khai phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2018

Mã trường THPT Phương Nam: 268

Những lưu ý quan trọng:

  1. Học sinh bỏ thi bất kỳ môn nào trong các môn đã đăng ký sẽ bị tính trượt.
  2. Điểm bài thi có điểm thi ≤ 1 sẽ bị điểm liệt tính trượt

Hướng dẫn khai phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2018

Danh mục mã các trường khác trong địa bàn Hà Nội

Những học sinh học lớp 10, 11 ở các tỉnh khác liên hệ với bạn bè của mình để biết được mã trường cũ mà mình đã theo học.

SỬ DỤNG BÌNH LUẬN FACEBOOK