Hướng dẫn sử dụng email do nhà trường cung cấp

Hướng dẫn sử dụng email dùng chung do nhà trường cung cấp

Danh sách tài khoản email và mật khẩu đăng nhập (kéo xuống cuối trang)

1/ đăng nhập tài khoản email

Trên thanh địa chỉ trình duyệt gõ: gmail.com 

Bảng địa chỉ đăng nhập như hình dưới

Hướng dẫn sử dụng email do nhà trường cung cấp

Điền email do nhà trường cung cấp :

  • có dạng: tengiaovien@mayacademy.vn
  • Mật khẩu mặc định: May12345

Hướng dẫn sử dụng email do nhà trường cung cấp

Bảng thông báo đăng nhập thành công trên trình duyệt máy tính (trên điện thoại thông tin tương tự) nhấp chuột vào đồng ý

Hướng dẫn sử dụng email do nhà trường cung cấp

Bảng thông báo thay đổi mật khẩu sau lần đầu tiên đăng nhập

  • Điền mật khẩu mới
  • Nhắc lại mật khẩu mới

Hướng dẫn sử dụng email do nhà trường cung cấp

Thêm các bước bảo mật thông tin tài khoản email

Hướng dẫn sử dụng email do nhà trường cung cấp

Hướng dẫn sử dụng email do nhà trường cung cấp

Hướng dẫn sử dụng email do nhà trường cung cấp

Sau khi hoàn tất email do nhà trường cung cấp có tên logo + ảnh cá nhân

Hướng dẫn sử dụng email do nhà trường cung cấp

2/ Sau khi thầy cô đăng nhập thành công vui lòng trả lời email xác nhận đã đăng nhập thành công do nhà trường gửi.

Mọi thông tin nhà trường sẽ thông báo liên tục qua email nội bộ đến các bộ phận và phòng ban, vì vậy yêu cầu thầy cô đồng bộ email trong điện thoại của mình.

Email nhận thông tin phản hồi của các thầy cô:

  • mayacademyvn@gmail.com

Danh sách email c ủa các thầy cô

Họ và tênEmailmật khẩuBộ phận
Nguyen Van Manh manhnv@mayacademy.vnMay12345Toán
Tran Thi Nga ngatt@mayacademy.vnMay12345Toán
Nguyen Thi Nga ngant@mayacademy.vnMay12345Toán
Luu Thanh Dat datlt@mayacademy.vnMay12345Toán
Ton Thu Nga nga_tt@mayacademy.vnMay12345Toán
Bui Thi Thu Cuc cucbtt@mayacademy.vnMay12345Toán
Nguyen Thi Que Phuong phuongntq@mayacademy.vnMay12345Toán
Le Thi Viet Anh anhltv@mayacademy.vnMay12345
Le Van Truong truonglv@mayacademy.vnMay12345
Chu Thi Dieu Hoa hoactd@mayacademy.vnMay12345
Cao Luong Van Huong huongclv@mayacademy.vnMay12345
Nguyen Thi Minh Phuong phuongntm@mayacademy.vnMay12345Hóa
Vu Thi Nghia Duyen duyenvtn@mayacademy.vnMay12345Hóa
Nguyen Hong Ngoc ngocnh@mayacademy.vnMay12345Hóa
Truong Thi Thu Hang hangttt@mayacademy.vnMay12345Sinh
Vuong Thi Thanh  Thuy thuyvtt@mayacademy.vnMay12345Sinh
Nguyen Thi Tham thamnt@mayacademy.vnMay12345Sinh
Nguyen Thi My Phuong phuongntm_v@mayacademy.vnMay12345Văn
Tran Thi Mui muitt@mayacademy.vnMay12345Văn
Nguyen Phuong Nhung nhungnp@mayacademy.vnMay12345Anh
Hoang Phuong Lan lanhp@mayacademy.vnMay12345Văn
Nguyen Thi Lan lannt_v@mayacademy.vnMay12345Văn
Nguyen Van  Duynh duynhnv@mayacademy.vnMay12345Văn
Lo Thi Kieu Oanh oanhltk@mayacademy.vnMay12345Sử
Nguyen Thi Tuyet Nhung nhungntt@mayacademy.vnMay12345Sử
Nguyen Thi Lan lannt_s@mayacademy.vnMay12345Sử
Nguyen Dieu Minh minhnd@mayacademy.vnMay12345Sử
Pham Thi Nhinh nhinhpt@mayacademy.vnMay12345Địa
Bui Thi Lien lienbt@mayacademy.vnMay12345Địa
Hoang Thi Hoai Linh linhhth@mayacademy.vnMay12345Địa
Nguyen Thi Tuyet tuyetnt@mayacademy.vnMay12345Anh
Pham Thi Huong huongpt@mayacademy.vnMay12345Anh
Nguyen Phuong Nhung nhungnp_ta@mayacademy.vnMay12345Anh
Phung Thi Ngoc Ha haptn@mayacademy.vnMay12345Anh
Nguyen Thi Tue Minh minhntt@mayacademy.vnMay12345Anh
Tran Thi Kim Oanh oanhttk@mayacademy.vnMay12345Anh
Nguyen Thi Thu Ha hantt@mayacademy.vnMay12345CN
Le Thanh Binh binhlt@mayacademy.vnMay12345CN
Nguyen Thi Quynh Nga ngantq@mayacademy.vnMay12345CN
Nguyen Xuan Canh canhnx@mayacademy.vnMay12345TD
Cao Anh Tuan tuanca@mayacademy.vnMay12345TD
Tran Van Huynh huynhtv@mayacademy.vnMay12345TD
Nguyen Thi To tont@mayacademy.vnMay12345TD
Pham Duc Tien tienpd@mayacademy.vnMay12345QP
Vu Thi Hoai Thu thuvth@mayacademy.vnMay12345CD
Nguyen Thi Thuy Trang trangntt@mayacademy.vnMay12345CD
Dinh Thi Thuy Linh linhdtt@mayacademy.vnMay12345CD
Nguyen Thi Dieu Huong huongntd@mayacademy.vnMay12345Tin
Tran Thi Hai Yen yentth@mayacademy.vnMay12345Tin
Do Thi Nguyen nguyendt@mayacademy.vnMay12345Tin
Nguyen Ngoc Cau caunn@mayacademy.vnMay12345Ban Giám hiệu
Pham Huu Hoan hoanph@mayacademy.vnMay12345Ban Giám hiệu
Bui Thi Hai Van vanbth@mayacademy.vnMay12345Hành chính
Bui Thi Thu Hien hienbtt@mayacademy.vnMay12345Hành chính
Mai Huy Thanh thanhmh@mayacademy.vnMay12345Hành chính
Nguyen Quang Huy huynq@mayacademy.vnMay12345Hành chính
Duong Thi Luan luandt@mayacademy.vnMay12345Hành chính
Nguyen Thi Hong Xiem xiemnth@mayacademy.vnMay12345Hành chính
Mai Thi Thuy Dung dungmtt@mayacademy.vnMay12345Hành chính

SỬ DỤNG BÌNH LUẬN FACEBOOK