Khung phân phối chương trình trường THPT Phương Nam năm học 2017-2018

Khung phân phối chương trình trường THPT Phương Nam năm học 2017-2018

Khung phân phối chương trình trường THPT Phương Nam năm học 2017-2018

Hướng dẫn:

bước1: Thầy (cô) được giao làm phân phối chương trình các khối download file khung PPCT năm 2017-2018

bước 2: Điều chỉnh lại vị trí các tiết dạy cho phù hợp với lịch học của năm học 2017-2018 và lưu ý phần ghi chú bên cạnh

bước 3: Gửi PPCT cho tổ trưởng xem xét, tổ trưởng bộ môn gửi PPCT bản chính thức về phòng giáo vụ qua email mayacademy.vn@gmail.com

Phần mềm đảo đề trắc nghiệm (có hỗ trợ đảo đề từ ngân hàng câu hỏi) free dành cho các thầy cô chưa có phần mềm

Download: Tracnghiem

ANH_10_2017-2018

ANH_11_2017-2018

ANH_12_2017-2018

CD_10_2017-2018

CD_11_2017-2018

CD_12_2017-2018

CN_10_2017-2018

CN_11_2017-2018

CN_12_2017-2018

ĐỊA_10_2017-2018

ĐỊA_11_2017-2018

ĐỊA_12_2017-2018

HÓA_10_2017-2018

HÓA_11_2017-2018

HÓA_12_2017-2018

QP_10_2017-2018

QP_11_2017-2018

QP_12_2017-2018

SINH_10_2017-2018

SINH_11_2017-2018

SINH_12_2017-2018

SỬ_10_2017-2018

SỬ_11_2017-2018

SỬ_12_2017-2018

TD_10_2017-2018

TD_11_2017-2018

TD_12_2017-2018

TIN_10_2017-2018

TIN_11_2017-2018

TIN_12_2017-2018

TOÁN_10_2017-2018

TOÁN_11_2017-2018

TOÁN_12_2017-2018

VĂN_10_2017-2018

VĂN_11_2017-2018

VĂN_12_2017-2018

SỬ DỤNG BÌNH LUẬN FACEBOOK