Lễ kết nạp Đảng viên mới, trường THPT Phương Nam

Sáng ngày 9/10/2018 trường THPT Phương Nam tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Lưu Thành Đạt

Lễ kết nạp Đảng viên mới, trường THPT Phương Nam
Cô Lê Thị Xoa bí thư Chi bộ nhà trường lên đọc quyết định kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Lưu Thành Đạt

Lễ kết nạp Đảng viên mới, trường THPT Phương Nam

SỬ DỤNG BÌNH LUẬN FACEBOOK