Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 trường THPT Phương Nam

Sáng ngày 5/9  hòa trong không khí của cả nước trường THPT Phương Nam tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018-2019.

Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 trường THPT Phương Nam
thầy Phạm Hữu Hoan – Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn lễ khai giảng năm học mới 2018 – 2019

Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 trường THPT Phương Nam

Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 trường THPT Phương Nam
Trao phần thưởng cho giáo viên đạt kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2018
Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 trường THPT Phương Nam
thầy Nguyễn Ngọc Cầu – Phó hiệu trưởng nhà trường trao phần thưởng cho các em học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2018

 

Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 trường THPT Phương Nam
Tiết mục văn nghệ của học sinh lớp 11A1
Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 trường THPT Phương Nam
Tiết mục văn nghệ của học sinh
Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 trường THPT Phương Nam
Tiết mục văn nghệ của học sinh lớp 10A2

Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 trường THPT Phương Nam

Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 trường THPT Phương Nam
Tiết mục văn nghệ của học sinh

Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 trường THPT Phương Nam

Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 trường THPT Phương Nam  Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 trường THPT Phương Nam

 

SỬ DỤNG BÌNH LUẬN FACEBOOK