Lịch thi, Điểm thi học kỳ II Khối 10+11, Thi thử lần 1 Khối 12 năm học 2015-2016

 Trường thpt dân lập Phương Nam Hà Nội thông báo lịch thi học kỳ II khối 10+11, Thi thử lần 1 khối 12 năm học 2015-2016

Lịch thi, Điểm thi học kỳ II Khối 10+11, Thi thử lần 1 Khối 12 năm học 2015-2016

Lịch thi, Điểm thi học kỳ II Khối 10+11, Thi thử lần 1 Khối 12 năm học 2015-2016

Xem điểm thi học kỳ 2 khối 10 + 11, điểm thi thử lần 1 khối 12

Ghi chú:

Lịch thi lại: Thứ 3 ngày 17/5/2015

Môn thi lại: Văn (60 phút); Toán (60 phút); Anh (45 phút)

Nội dung thi lại: nằm trong đề cương đã ôn

Lệ phí thi lại: 30K/môn

Điều kiện bị thi lại:

  • Tất cả học sinh vi phạm quy chế thi trong lượt thi đi
  • Học sinh thi chưa đạt (tổng điểm 5 môn < 25đ) phải thi lại các môn văn, toán, anh nếu điểm các môn này nhỏ hơn 5.

Ví dụ: học sinh A có điểm các môn Văn (5), toán (4), Anh (7) và có tổng điểm dưới 25 => bị thi lại toán

học sinh B có điểm các môn Văn (4); Toán (4); Anh (4) và có tổng điểm dưới 25 => bị thi lại cả 3 môn

Học sinh C có tổng điểm các môn > 25 vi phạm qui chế thi môn nào thi lại môn đó.

Sau khi thi lại điểm lần thi nào cao hơn sẽ lấy tính điểm học kỳ (hệ số 3), học sinh nào không phải thi lại muốn có điểm thi học kỳ cao hơn có thể đăng ký thi lại (tự nguyện không bắt buộc).

SỬ DỤNG BÌNH LUẬN FACEBOOK