Lịch trả hồ sơ khối 12 khóa 2014-2017 bắt đầu từ 18/7/2017

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT trường THPT Phương Nam bắt đầu trả hồ sơ cho học sinh từ 18/7/2017

Lịch trả hồ sơ khối 12 khóa 2014-2017 bắt đầu từ 18/7/2017

Hồ sơ của học sinh bao gồm

1/ học bạ THPT bản gốc

2/ Giấy khai sinh: bản sao

3/ Giấy chúng tuyển vào lớp 10: bản gốc

4/ Giấy chứng nhận nghề: bản gốc (nếu có)

5/ Giấy chứng nhận tốt nghiệp: có xác nhận của hiệu trưởng

6/ Phiếu báo kết quả thi quốc gia: bản gốc

Các giấy tờ trên vô cùng quan trọng nhà trường không cho nhận thay.

Nếu phụ huynh đến nhận thay phải mang CMTND của học sinh để đối chiếu.

Các giấy tờ trên nếu mất nhà trường không cấp lại.

SỬ DỤNG BÌNH LUẬN FACEBOOK