Tập huấn cán bộ Đoàn trường Phương Nam

Trong mọi hoạt động của nhà trường vai trò của Đoàn thanh niên vô cùng quan trọng. Đây là bộ phận giúp cho các hoạt động ngoại khóa của nhà trường thành công tốt đẹp. Nhằm xây dựng cán bộ đoàn có kỹ năng xây dựng kế hoạch làm việc nhóm Ban giám hiệu trường THPT Phương Nam đã tổ chức buổi thảo luận về phương pháp xây dựng kế hoạch cho cán bộ lớp và cán bộ Đoàn.

Tập huấn cán bộ Đoàn trường Phương Nam
Thầy Nguyễn Ngọc Cầu – Phó hiệu trưởng nhà trường đang hướng dẫn cho các em cán bộ lớp, cán bộ đoàn phương pháp lập kế hoạch

Tập huấn cán bộ Đoàn trường Phương Nam

Tập huấn cán bộ Đoàn trường Phương Nam
Lớp trưởng 10A2 trình bày ý kiến của mình trong buổi thảo luận

 

Tập huấn cán bộ Đoàn trường Phương Nam

SỬ DỤNG BÌNH LUẬN FACEBOOK