Tham quan học tập tại Hồ Núi Cốc 2018 -THPT Phương Nam

 Nằm trong kế hoạch giáo dục của nhà trường, trong nửa đầu học kỳ I nhà trường tổ chức cho các em học sinh đi tham quan học tập ngoại khóa tại khu du lịch Hồ Núi Cốc – Thái Nguyên.

Sáng 27/10/2018 đoàn du lịch của học sinh trường THPT Phương Nam đã dừng chân tại khu du lịch Hồ Núi Cốc – Thái Nguyên.

Chương trình tham quan học tập ngoại khóa bao gồm các hoạt động tìm hiểu vềđịa điểm du lịch Hồ Núi Cốc, tham gia các trò chơi do công ty du lịch tổ chức.

Các lớp tự tổ chức các hoạt động tập thể cho lớp, chuẩn bị đồ ăn cho lớp để nâng cao tinh thần đoàn kết. Kết thúc chuyến đi các em học sinh sẽ phải viết bài thu hoạch nộp cho giáo viên chủ nhiệm. Căn cứ vào bài thu hoạch nhà trường sẽ có các kế hoạch và tổ chức tốt hơn cho các chương trình hoạt động ngoại khóa lần sau.

 

Tham quan học tập tại Hồ Núi Cốc 2018 -THPT Phương Nam Tham quan học tập tại Hồ Núi Cốc 2018 -THPT Phương Nam  Tham quan học tập tại Hồ Núi Cốc 2018 -THPT Phương Nam

Tham quan học tập tại Hồ Núi Cốc 2018 -THPT Phương Nam  Tham quan học tập tại Hồ Núi Cốc 2018 -THPT Phương Nam

Tham quan học tập tại Hồ Núi Cốc 2018 -THPT Phương Nam

Tham quan học tập tại Hồ Núi Cốc 2018 -THPT Phương Nam

SỬ DỤNG BÌNH LUẬN FACEBOOK