Thông báo lịch nghỉ trong tuần từ 27/8→1/9 và lịch nghỉ lễ 2/9

Trường THPT Phương Nam thông báo đến giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh lịch nghỉ học trong tuần từ 27/8/2018 đến 1/9/2018 và lịch nghỉ lễ 2/9/2018 cụ thể như sau

Thông báo lịch nghỉ trong tuần từ 27/8→1/9 và lịch nghỉ lễ 2/9

SỬ DỤNG BÌNH LUẬN FACEBOOK