THPT dân lập Phương Nam: mẫu bảng điểm học kỳ II năm học 2015-2016

Trường thpt dân lập Phương Nam thông báo đến các thầy cô bộ môn mẫu nhập bảng điểm học kỳ II năm học 2015-2016. Thầy cô download điểm theo bộ môn của mình và hoàn thành điểm theo kế hoạch đã thông báo của nhà trường.

THPT dân lập Phương Nam: mẫu bảng điểm học kỳ II năm học 2015-2016

CD_HK2_THPT_C.TânCD

CD_HK2_THPT_C.ThuCD

CN_HK2_THPT_C.HuệCN

CN_HK2_THPT_C.MỹSV

CN_HK2_THPT_C.ThủySV

Địa_HK2_THPT_C.BìnhĐ

Địa_HK2_THPT_C.H.AnhĐ

Hóa_HK2_THPT_C.H.AnhH

Hóa_HK2_THPT_C.HuyềnH

Hóa_HK2_THPT_C.PhươngH

Hóa_HK2_THPT_T.HảiH

Lí_HK2_THPT_C.HoaL

Lí_HK2_THPT_C.TrangL

Lí_HK2_THPT_C.V.AnhL

Lí_HK2_THPT_T.TrườngL

NN_HK2_THPT_C.HườngA

NN_HK2_THPT_C.TuyếtA

NN_HK2_THPT_C.XuânA

QP_HK2_THPT_T.DũngTD

QP_HK2_THPT_T.HuynhTD

QP_HK2_THPT_T.ToảnTD

Sinh_HK2_THPT_C.MỹSV

Sinh_HK2_THPT_C.ThủySV

Sử_HK2_THPT_C.LươngS

Sử_HK2_THPT_C.OanhS

TD_HK2_THPT_T.DũngTD

TD_HK2_THPT_T.HuynhTD

TD_HK2_THPT_T.ToảnTD

Tin_HK2_THPT_C.HươngTin

Tin_HK2_THPT_C.YếnTin

Toán_HK2_THPT_C.NgaT

Toán_HK2_THPT_C.OanhT

Toán_HK2_THPT_T.CườngT

Toán_HK2_THPT_T.MạnhT

Văn_HK2_THPT_C.LanV

Văn_HK2_THPT_C.MùiV

Văn_HK2_THPT_C.PhượngV

email: mayacademy.vn@gmail.com

SỬ DỤNG BÌNH LUẬN FACEBOOK