THPT Phương Nam đạt giải cao cuộc thi “Rung chuông vàng Tìm hiểu Luật An toàn giao thông

Chúc mừng trường THPT Phương Nam đã đạt thành tích cao trong cuộc thi “Rung chuông vàng _Tìm hiểu Luật An toàn giao thông” nằm trong chương trình Ngày hội tuổi trẻ Hoàng Mai với văn hóa giao thông” do Quận Đoàn Hoàng Mai tổ chức ngày 03/10/2018.

THPT Phương Nam đạt giải cao cuộc thi “Rung chuông vàng Tìm hiểu Luật An toàn giao thông

THPT Phương Nam đạt giải cao cuộc thi “Rung chuông vàng Tìm hiểu Luật An toàn giao thông

 

SỬ DỤNG BÌNH LUẬN FACEBOOK