Trình diễn đồng phục học sinh trong cuộc thi K&Q 2017

Trình diễn đồng phục học sinh trong cuộc thi King&Queen

Năm học 2017 – 2018

SỬ DỤNG BÌNH LUẬN FACEBOOK